Berguedà Verd

Associació de propietaris forestals

Convocatòria d’ajut forestal 2019: Millora de la xarxa viària i actuacions silvícoles de millora

Avui s’ha publicat la convocatòria d’ajut per a la millora de la xarxa viària i les actuacions silvícoles de millora

Actuacions subvencionables i imports màxims:

Millora d’infraestructures

 1.  Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible: 3.200 – 6.500 euros/km
 2.  Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible: 900 – 1.400 euros/km
 3.  Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i de bioenginyeria (rebaix important de talussos, moviment de roques, drenatges, ponts, etc.): 21.000 euros/ut

Els percentatges d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables són del 85% per a camins inclosos a un PEIN o a la Xarxa Natura 2000 i del 80% per la resta dels casos.

 

Actuacions de millora silvícola

 1. Aclarida de plançoneda: 800 – 1.550 euros/ha
 2. Aclarida de millora: 750 – 1.250 euros/ha
 3. Tallada selectiva: 850 – 1.350 euros/ha
 4. Selecció de tanys: 800 – 1.550 euros/ha
 5. Podes de formació 308 – 550 euros/ha
 6. Podes de qualitat: 800 euros/ha
 7. Estassada de sotabosc i primera estassada de matoll per pastura: 1.000 euros/ha
 8. Pela de suro de qualitat reduïda: 400 euros/ha
 9. Tractament fitosanitari per a la lleva del suro: 160 euros/ha
 10. Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal: 160 euros per posicionament del cable i 60 euros/ha per desembosc amb tracció animal

Els percentatges d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables són del 80% per a actuacions incloses a un PEIN o a la Xarxa Natura 2000 i del 75% per la resta dels casos.

 

Els terminis de presentació de sol·licituds, de certificació parcial no definitiva, de finalització de treballs i de justificació són els següents:

 1. Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). (11/05/2019)
 2. Certificacions parcials no definitives: fins al 31 de maig de 2020, inclòs.
 3. Finalització de treballs: fins al 30 de setembre de 2020, inclòs.
 4. Justificació: fins al 15 d’octubre de 2020, inclòs.

 

Quantia dels ajuts:

Els imports seran distribuïts de la manera següent:

 1. Millora de la xarxa viària: 701.754,39 euros
 2. Actuacions silvícoles: 2.198.602,63 euros

L’import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 15.000 euros per a la secció d’actuacions silvícoles o de 20.000 euros en el cas que se sol·liciti i sigui subvencionable algun concepte de la secció de millora de la xarxa viària.

Puntuació dels conceptes corresponents a les actuacions silvícoles

 1. Aclarida de plançoneda o selecció de tanys, com a únics conceptes sol·licitats: 20 punts
 2. Aclarida de plançoneda: 10 punts
 3. Aclarida de millora: 9 punts
 4. Tallada selectiva: 9 punts
 5. Selecció de tanys: 10 punts
 6. Podes de formació: 7 punts
 7. Podes de qualitat: 7 punts
 8. Estassada i primera estassada en pastura: 8 punts
 9. Espelegrinatge, suro cremat, i pela de suro de qualitat reduïda que té més de 20 anys des de l’última lleva: 10 punts
 10. Pela de suro de qualitat reduïda: 8 punts
 11. Tractament fitosanitari: 10 punts
 12. Desembosc amb cable o tracció animal: 8 punts

Podeu accedir a la resolució de la convocatòria prement aquí.

Els comentaris estan tancats.

A %d bloguers els agrada això: