Berguedà Verd

Associació de propietaris forestals

Modificacions als procediments de sol·licitud i comunicació d’aprofitaments forestals en finques privades sense instrument d’ordenació forestal.

A partir del dia 5 de novembre del 2018, per a sol·licitar o comunicar un aprofitament forestal s’utilitzarà un únic formulari, vàlid per a tots els possibles casos d’aprofitament, que us podeu descarregar prement aquí.

Per tant, queden anul·lats tots els formularis que s’utilitzaven fins ara.

Aquest tràmit estarà disponible per fer-lo de manera digital,  que serà obligatori pels subjectes següents:

 • a) Les persones jurídiques.
 • b)Les entitats sense personalitat jurídica.
 • c)Altres casos que es poden consultar al comunicat oficial prement aquí.

A més, el titular de qualsevol aprofitament forestal haurà de comunicar la quantitat realment extreta en el termini d’un mes a l’administració forestal corresponent. Aquesta comunicació es realitzarà utilitzant el formulari de comunicació de la finalització d’un aprofitament forestal, que us podeu descarregar prement aqui.

Anuncis

Oberta la convocatòria d’ajuts corresponents a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal

20171126_122756

Fins el proper  11 de juny de 2018, es poden sol·licitar els ajuts per a la redacció de PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ i MILLORA FORESTAL per a l’anualitat 2018.

 

La dotació pressupostària destinada a aquesta actuació és de 438.596,49

 

Terminis:

 

 • Sol·licitud d’ajut: 11 de juny de 2018
 • Finalització de les actuacions: fins el 30 de setembre de 2019, inclòs.
 • Justificació: Fins el 15 doctubre de 2019, inclòs.  Per a la justificació caldrà presentar les factures originals i els comprovants de pagament corresponents.

 

 

L’import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 25.000 €.

 

Imports màxims subvencionables:

 

Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal (IOF).

 

 • En redacció de PTGMF fins a 30 hectàrees: 652,00 €
 • En redacció de PSGF fins a 10 hectàrees: 402,00 €

 

A partir de les 30 hectàrees en PTGMF i de 10 ha en PSGF, els imports anteriors més els següents:

 

-Per la realització d’inventari forestal descriptiu: 5,00 €/ ha

-Per la realtizació d’inventari forestal pericial: 17,00 €/ha

-Per la realització d’inventri forestal per mostreig: 22,00 €/ha.

 

El percentatge d’atorgament d’ajut sobre els imports màxims subvencionables serà:

 

 • Del 80% per al IOF en un espai natural protegit (PEIN i/o XARXA NATURA 2000)
 • Del 75% per a la resta de casos.

 

 

Si esteu interessats en sol·licitar l’ajut, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

Revista Silvicultura (Primavera 2018)

Us adjuntem un enllaç a la revista Silvicultura, publicada pel Centre de la Propietat Forestal  on hi ha articles molt interessants i on a més, en aquesta ocasió fan difusió, en l’apartat d’Associacions de Propietaris Forestals,  de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd. (Podeu consultar-ho a la pàgina 42).

Revista Silvicultura (Primavera 2018)

Revistasilvicultura

Jornada tècnica: Tractaments silvícoles en regenerats de pi blanc

A Torrelles de Foix, 4 de maig de 2018

Durant la jornada es podran veure zones afectades per l’incendi de l’any 1986, on el pi blanc ha regenerat de forma natural amb unes densitats excessives, es visitaràn diferents zones on s’han realitzat les primeres intervencions afavorint l’estructura del bosc, el creixement dels pins i la seva capacitat reproductiva i, a més, s’explicarà l’estudi que s’està realitzant des de l’any 2003 sobre les restes de tallada en plançonedes de pi blanc.

Podeu veure el full informatiu aqui.

Podeu realitzar les inscripcions a través del Consorci Forestal de Catalunya:
Tel.: 972 84 27 08 – A/e: consorci@forestal.cat
Persona de contacte: Sra. Margarita Rovira

Convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2018 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos i a les actuacions silvícoles de millora

Avui, s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds d’ajut per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per aquest any 2018, el qual finalitzarà el dia 27 dabril.

 Les actuacions subvencionables són les següents:

Millora de la xarxa viària forestal

 1. Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible
 2. Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible
 3. Actuacions puntuals i construcció d’obra civil o de bioenginyeria

Actuacions silvícoles de millora

 1. Aclarida de plançoneda
 2. Aclarida de millora
 3. Tallada selectiva
 4. Selecció de tanys
 5. Podes de formació i de qualitat
 6. Estassada de sotabosc
 7. Pela de suro de qualitat reduïda
 8. Tractament fitosanitari per a la lleva del suro
 9. El desembosc amb cable aeri i/o tracció animal
 • Les certificacions parcials no definitives es podran presentar fins el 31 de maig de 2019.
 • Els treballs hauran d’estar finalitzats el 30 de setembre de 2019.
 • Es podran presentar justificacions fins el 15 d’octubre de 2019.

PROHIBIT FER FOC AL BOSC SENSE AUTORITZACIÓ DES DEL 15 DE MARÇ AL 15 D’OCTUBRE

La prohibició de no fer foc al bosc sense autorització comença dijous, dia 15 de març, i es mantindrà fins al 15 d’octubre. Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 vol prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat:

 • No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.
 • No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.
 • Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
 • També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Fins el 31 de juliol de 2018 es poden sol·licitar els ajuts per assegurances forestals

Avui, també s’ha publicat l’ordre per la qual es  convoquen les subvencions per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2018, i en les que es subvenciona part del cost de l’assegurança forestal, per danys d’incendis forestals, i contractada pels propietaris forestals, per les finques que disposen de PTGMF i que s’ajusten a l’objecte i compleixen les condicions expressats a les bases reguladores.

DSC_1767

Podeu consultar la convocatòria en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ ARP/439/2018, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions de minimis per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2018 (ref. BDNS 388709).

Text i fitxa    PDF

(42.07 KB)

CONVOCATÒRIA D’AJUT FORESTAL 2018 PER REFORESTACIONS I PRODUCCIÓ DE TÒFONA.

Avui s’ha publicat la convocatòria d’ajut per a les reforestacions i producció de tòfona

Actuacions subvencionables:

Reforestacions

 1.  Plantacions de coníferes i planifolis.
 2.  Reposició de fallades.
 3.  Manteniment de plantacions.
 4.  Instal·lació d’elements individuals de protecció contra la fauna.

Producció de tòfona negra (Tuber melanosporum)

 1.  Plantació d’espècies del gènere Quercus micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum).
 2.  Instal·lació d’elements de protecció col·lectius contra la fauna en les plantacions d’espècies micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum).

Els terminis de presentació de sol·licituds, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:

 1. Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). (16/04/2018)
 2. Finalització de les actuacions: fins al dia 15 de novembre de 2019, inclòs.
 3. Justificació: fins al dia 30 de novembre de 2019, inclòs.

 

Imports màxims subvencionables:

Reforestacions

a) Els imports màxims subvencionables són els següents:

 1. Plantacions de coníferes i planifolis: 1.200,00 – 1.850,00 euros/ha.
 2. Reposició de fallades: 600,00 euros/ha.
 3. Manteniment de plantacions: 200,00 euros/ha.
 4.  Instal·lació de protectors contra la fauna: 500,00 euros/ha.

b) Els percentatges d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable són els següents:

Màxim del 80% en tots els casos.

Als efectes d’aplicar els percentatges sobre els imports màxims subvencionables pel fet de disposar d’un IOF, aquest IOF ha d’estar aprovat abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

 

Producció de tòfona negra

a) Import màxim subvencionable i percentatges d’atorgament:

 1. Plantació d’espècies micorizades per al conreu de la tòfona negra: 2.500,00 euros/ha.
 2. Tanca perimetral de protecció per a la tòfona negra: 1.500,00 euros/ha.
 3. Els percentatges d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable són els següents:

Màxim del 80% en tots els casos.

20170610_12273120170610_122505

Adjunt podeu consultar la convocatòria:

RESOLUCIÓ ARP/438/2018, de 6 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2018 corresponents a les reforestacions i producció de tòfona (ref. BDNS 388710).

Text i fitxa    PDF

(52.73 KB)

 

 

El passat 24 de febrer de 2018, es va celebrar l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

Enguany l’Assemblea General Ordinària de socis 2018, es va celebrar al municipi de Puig-Reig.

Prèviament a la celebració de l’Assemblea, l’Ajuntament de Puig-reig, va convidar a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, a una interessant visita guiada al centre històric del municipi on,  vam  descobrir l’origen templer del municipi de Puig-reig.

“PUIG-REIG MEDIEVAL, TERRA DE TEMPLERS”: Puig-reig va esdevenir durant l’edat mitjana en un dels nuclis més importants de la Catalunya central, fou un dels castells del famós trobador i vescomte Guillem de Berguedà, qui va cedir en testament gran part de les seves possessions (entre elles el castell de Puig-reig) a l’ordre religiosa i militar dels templers, organització creada a terra santa en el context de les croades.

La jornada va continuar amb la Xerrada Descomposició de les restes en els aprofitaments forestals a càrrec de Josep Maria Espelta Morral (Investigador Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals).

Finalment, es va celebrar l’Assemblea General Ordinaria de socis, 2018, amb la següent ordre del dia:

 1. Benvinguda del President i presentació de l’actual tècnic de l’Associació.
 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ordre del dia.
 3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea.
 4. Informe de gestió i balanç de l’any 2017. Aprovació dels comptes anuals.
 5. Aprovació, si s’escau, del Programa Anual 2018 i altres temes d’interès.
 6. Torn obert de paraules.

Una trentena de socis i familiars,  van assistir a l’Assemblea i a la resta d’actes organitzats en aquesta jornada.

 

 

 

Dossier Tècnic

DT 77

Dossier Tècnic de RuralCat: La producció i la transformació de la fusta a Catalunya, que us podeu descarregar en format PDF fent clic aqui